Mission Statement

Global Opportunities Albania (GO Albania) is a non-governmental organization which aims to achieve social and economic progress in Albania through a variety of approaches that celebrates entrepreneurship and entrepreneurial thinking.  GO Albania is committed to fighting poverty by doing good business.

Announcement

European Integration Summer School 2012

European Integration Summer School (EISS) është një projekt  themeluar për të zhvilluar vizionin dhe zgjeruar njohuritë mbi Integrimin Europian, të individëve që duan të jenë gjithmonë një hap përpara që kur nesër të jemi ne Europë të gjendemi të përgatitur ndaj cdo sfite të mundëshme...

Read full